Sídlo spoločnosti

Dobré médiá, s.r.o.
Drieňová 34
821 02  Bratislava

Telefónne kontakty

+421 950 885 681
+421 949 120 293

E-mail

info@dobremedia.sk

Fakturačné údaje

IČO: 51008378
DIČ: 2120574203
IČ-DPH: SK2120574203

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 0020579398/6500
IBAN: SK4865000000000020579398
SWIFT: POBNSKBA

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 121515/B